Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

De opleiding Onderhoudsmedewerker (aankomend) TD 1 van ZwemConsult

De Onderhoudsmedewerker (aankomend) is geen stagiair maar een volledig vakbekwaam medewerker. De rechterhand van de medewerkers technische dienst bij uitvoerende taken en de ogen en oren tijdens de controlerende werkzaamheden. Het competentieprofiel zal hoogstwaarschijnlijk op MBO-2-niveau worden geschaald.
Deze module omvat twee onderdelen welke apart kunnen worden gevolgd, te weten, Basiskennis chemie inclusief watermeten TD 1a en de Basiskennis techniek en filterspoelen TD 1b. Beide delen zijn uitstekend geschikt voor een korte incompanytraining voor alle medewerkers. Ga terug (...)

De studiebelasting omvat 20 uur voor de module TD 1a en 220 uur voor de module TD 1b. Bij voldoende basiskennis binnen het team zijn beide modulen afzonderlijk of tezamen in een verkort traject incompany te volgen. Informeer naar de voorwaarden.

Basiskennis chemie inclusief watermeten TD 1a
Iedere medewerker in een zwembad dient over voldoende chemische basiskennis te beschikken. Dit is nodig voor de eigen veiligheid en die van de bezoekers. Een zwembad is een complex geheel. Het dient zo steriel mogelijk te zijn, vergelijkbaar met een ziekenhuis. Daartoe worden chemicaliën en speciale machines gebruikt. Om hiermee veilig te kunnen en mogen werken dient de medewerker alle toegepaste producten en apparatuur te kennen, de juiste wijze van opslag en de voorschriften tijdens het gebruik. Hierbij onderscheiden we drie aparte afdelingen. Schoonmaken en desinfecteren van elementen zoals wanden en vloeren in het gebouw vormen een belangrijk onderdeel. Hiertoe zijn speciale opleidingen beschikbaar.

Zwembadwater
Een zwembassin is gevuld met water. Dit water is speciaal geschikt gemaakt voor de mens om veilig en langdurig in te kunnen zwemmen. Het drinkwater uit de kraan is hiervoor dermate ongeschikt dat het niet direct aan het water in het bassin mag worden toegevoegd. Zwemwater maken we in de machinekamer van het zwembad met speciale apparatuur. De medewerkers van de technische dienst worden ook wel zwembadmachinisten genoemd. Zij zijn deskundig en volledig bevoegd om de aanwezige apparatuur en de chemische processen onder controle te houden. Dat kunnen zij echter niet alleen. Iedere medewerker in het zwembad dient hieraan een bijdrage te leveren. Op de zwemzaal is apparatuur aanwezig om de chemische samenstelling en de temperatuur van het zwemwater te meten. De meetresultaten worden genoteerd in een logboek aan de hand waarvan de zwembadmachinist de computers instelt. Het watermeten is een secuur werkje dat zorgvuldig en regelmatig door de zwembadmedewerkers dient te gebeuren. Het creëren van goede gebruiksvoorwaarden voor klanten en veilige arbeidsomstandigheden voor medewerkers hangt hiermee samen.

Zwembadchemie
Wij onderscheiden drie soorten gebonden chloor die we chlooramines noemen. Vergelijkbare stoffen komen ook vrij bij gebruik van nagellakremover, sommige lijmsoorten en verf op basis van terpentine of thinner. Het veroorzaakt bij enkele uren inademen een euforisch gevoel en op langere termijn aandoeningen zoals Organisch Psychosyndroom door Solventen (OPS). Vanwaar het verbod op gebruik en verplicht terugdringen van deze producten in afgesloten ruimten. Zoals de zwemzaal.
Wij onderscheiden twee soorten vrij chloor.
Naast chloor worden nog vele andere chemische elementen aan het zwemwater toegevoegd. In de module CE 1a leert de cursist de basiskennis van de chemie in de praktijk.

Meten is weten
Het is noodzakelijk en verplicht volgens de zwembadwet om voorafgaand aan de opening van het zwembad voor het publiek de vereiste metingen correct uit te voeren. De gemeten gegevens worden genoteerd in het verplicht aanwezige logboek waarin ook, meestal in een bijlage, de uiterste waarden staan vermeld. Indien de gemeten waarden liggen tussen deze uitersten mag het zwembad worden vrijgegeven voor gebruik. Maar bij een overschrijding dient acuut de zwembadmanager of diens vertegenwoordiger, meestal de zwembadmachinist, te worden geïnformeerd. Alleen zij hebben de bevoegdheid om te beslissen bij uitzonderlijke omstandigheden. Het watermeten is het basisleerdoel van de mudule CE 1a.

Basiskennis techniek en filterspoelen TD 1b
Het bezit van het certificaat TD 1a is verplicht om te worden toegelaten tot de opleiding TD 1b.
Tijdens het filterproces raakt een filter vervuild. Dit vuil bestaat uit kleine vuildeeltjes (grotere deeltjes blijven achter in de haarvangers) en samengeplakte microscopisch kleine vuildeeltjes. Daarnaast wordt een hoeveelheid bassinwater afgevoerd via het spoelproces wat nodig is om de bacteriologische vervuiling van het zwemwater onder wettelijk vastgestelde normen te houden. Nu bestaan meerdere typen filters met een specifieke spoelmethode welke in een handleiding van de fabrikant wordt beschreven.
In de module TD 1b leert de cursist de technische basiskennis die noodzakelijk is voor het terugspoelen van filters in de praktijk.

Afronding module TD 1a en TD 1b
De module TD 1a wordt afgerond met een certificaat van deelname indien alle aangeboden lessen zijn gevolgd.
De module TD 1b wordt afgerond met een certificaat van deelname als 80% van de aangeboden lessen zijn gevolgd. Dus ook bij verkorte trajecten op basis van incompany.
De module TD 1b wordt afgerond met een diploma Onderhoudsmedewerker TD 1 indien 80% van de aangeboden lessen zijn gevolgd en alle opdrachten plus het schriftelijke examen met een voldoende zijn afgerond.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar De competenties zwembadmachinist van ZwemConsult Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar De opleiding Medewerker Technische Dienst (uitvoer) CE 2 van ZwemConsult Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017