Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

Studieadvies door ZwemConsult

Je bent sportief of technisch en overweegt een loopbaan in de zwembadbranche? Welke beroepen kun je in een zwembad beoefenen? Wat zijn de eisen om die beroepen goed te kunnen uitvoeren? Welke opleidingen heb je daarvoor nodig? Waar kun je die opleidingen volgen? Hoe lang duren die opleidingen? Is studeren in deeltijd mogelijk? Heb je een vooropleiding nodig? Deze en vele andere vragen kun je stellen aan ZwemConsult. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden. Ga terug (...)

Certificering verplicht?

De Zwembadbranche is niet centraal georganiseerd. Tot op heden is onze minister van mening dat deze specialistische branche de zaken beter intern kan regelen. Dit heeft ertoe geleid dat er een vermeende chaos is ontstaan. Zowel in de "natte" als de "vette" werkvelden. Een consequentie is een wildgroei aan opleidingen die worden afgerond met een certificaat of diploma zonder enige rechtsgeldigheid. Hierna volgt een korte beschrijving van, binnen de branche, bekende opleidingen en certificaten ter inzichtgeving. ZwemConsult beschikt over de juiste kennis om u hierin deskundig te adviseren. Onze adviezen zijn tot stand gebracht in nauwe samenwerking met deskundige juristen en in samenhang met de huidige wetgeving en beschikbare jurisprudentie.

NPZ-NRZ Het Nationaal Platform Zwembaden - Nationale Raad Zwemdiploma's beoogt het centrale instituut voor de Nederlandse Zwembadbranche te zijn. Dit is ten dele waar. Dit instituut is geen wettelijk erkende branchevereniging maar een brancheorganisatie. Er zijn nog meerdere organisaties die dezelfde rechten en expertise claimen.

Een onderdeel van de NPZ-NRZ is het Licentie Zwem-ABC. De meeste professionals in de Zwembadbranche streven naar uniformiteit betreft de diplomering van kinderen betreft hun zwemvaardigheid. De praktijk is echter dat nu minimaal zeven verschillende diplomareeksen-ABC worden aangeboden. ZwemConsult weet alles van de betreffende aanbieders en kan u hierin ook objectief en deskundig adviseren.

Keurmerk Veilig en Schoon De zwembadbranche streeft naar veilgheid en hygiëne in de accommodaties. Hiertoe is een Keurmerk ontwikkeld. Het voldoen aan de voorwaarden is vrijblijvend maar vormt wel een extra onderbouwing van de goede voornemens richting klant. Dit keurmerk is echter evenveel waard als dat van andere aanbieders.

"Natte" Beroepsopleidingen zijn binnen de Zwembadbranche niet verplicht gediplomeerd c.q. gecertificeerd. Iedereen mag zichzelf "zweminstructeur" noemen. Helaas! ZwemConsult weet alles over dit specifieke fenomeen en adviseert u deskundig.

Eerste Hulp Bij Ongevallen is natuurlijk ook een discipline die niet mag ontbreken. Maar wij kennen in ieder geval het Oranje kruis, het Rode Kruis, de MFA en de Europeesche equivalent van deze organisatie welke allen erkend zijn. Een vakman beschikt in ieder geval over de specialismen om een slachtoffer in leven te houden in afwachting van de echte deskundigen van de ambulance. ZwemConsult kan u deskundig informeren over het volgen van de juiste en meest effectieve opleiding.

Bedrijfs Hulp Verlening ofwel BHV is een noodzakelijke verplichting krachtens de Arbowet. Maar wat behelst die opleiding minimaal? Hoe dient u dit te organiseren? ZwemConsult weet het.

En dan zijn er nog vele diploma's en certificaten in omloop in de "vette" kant van de zwembadbranche. Zie hierna een opsomming van de meest bekende.

In de "vette" afdeling van de Zwembadbranche is de onduidelijkheid nog aanmerkelijker. Vele opleidingen, diploma's en certificaten worden verkocht als zijnde officieel geldig terwijl de uitgereikte manifesten niets meer waard zijn dan de stukjes papier en de inkt waarmee zij zijn geproduceerd. Behoed uzelf voor een vals gevoel van veiligheid! ZwemConsult kan u betreft deze zwaarwegende adviezen bijstaan. Op onafhankelijke en objectieve wijze! Zie de subafdelingen hierna voor een beknopt overzicht.

VOP staat voor Voldoende Opgeleid Persoon.

VP staat voor Vakbekwaam Persoon.

B-VCA staat voor Basisveiligheid Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

VCU staat voor Veiligheid gezondheid Checklist Uitzendorganisaties.

VCO staat voor Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers.

VOL-VCA staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden - Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Samenvattend. ZwemConsult is een onafhankelijk informerend- en opleidings-instituut voor alle betrokkenen. In de basis werken wij Prodeo. Alleen bij intensieve adviezen berekenen wij een marktconform tarief. Met een prijsopgave vooraf op basis van offerte. Bij ons staat u, de klant is koning, centraal.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar Coaching van team en medewerker door ZwemConsult Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar Psychosociale hulpverlening door ZwemConsult

update: 11-09-2017