Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

Zwemdiploma ABC

Het nationaal erkende Zwem-ABC is het product van de NPZ-NRZ. Dit diploma bestaat uit drie losse onderdelen (A+B+C) welke apart worden geëxamineerd. Ga terug (...)

Het Zwemdiploma ABC kent een lange voorgeschiedenis. Omstreeks het jaar 1925 werd de methode voor het leren zwemmen in Nederland gebaseerd op de uitgangspunten van twee ervaren zwemagogen. Hun visie op de juiste leerweg had een verschillende grondslag. De Nederlandse heer Bongertman vond dat de zwemslagen het uitgangspunt waren en gebruikte drijfmiddelen. De Oostenrijkse heer Wiessner vond dat het drijven de basis vormde en gebruikte geen hulpmiddelen. Beide uitgangspunten staan centraal in de Nederlandse historie van het zwemonderwijs en is tot op heden waarneembaar.
Tot het eind jaren ’80 werd opgeleid voor het zwemdiploma A en B. De uitgifte van deze diploma’s lag bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) voor particuliere opleiders en bij het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor het schoolzwemmen. In de eisen van deze twee diploma’s stond de juiste beheersing van de zwemslagen centraal. Het watervrij zijn ofwel, het beheersen van het blijven drijven zonder te zwemmen, was geen toetsonderdeel. Helaas leerde de ervaringen dat kinderen met deze diploma’s onvoldoende bekwaam waren om zich zichzelf te redden in moeilijke omstandigheden. Naast het welbekende rechthoekige zwembad ontstonden subtropische zwemparadijzen waarin golfslagmachines, wildwaterbanen en jetstreams werden toegepast. De reddingsbrigades langs onze kusten gaven aan dat de branding van de zee een groot obstakel vormde. Dit vormde de grondslag voor de behoefte aan een ander soort zwemdiploma en bijbehorende doelstellingen. Meerdere instituten ontwikkelden of introduceerden halverwege de jaren ’80 nieuwe diploma’s en zwemlesmethoden. Uit Engeland werden de Swimming Teaching Awards overgenomen door de Nederlandse Vereniging van Zwemonderwijzers (NVZ). Bij de opleiding voor deze STA-diploma’s stond het zwemmen van een afstand zonder onderbreking centraal. Bijna tegelijk werd door een ander instituut, de toenmalige Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ) het Basiszwemdiploma geïntroduceerd. Naast deze twee organisaties bestonden nog vele andere partijen die diploma’s ontwikkelden en uitreikten. Het geheel werd onoverzichtelijk voor de ouders want welk diploma was nu het juiste? Er ontstond een nationale behoefte aan eenheid en structuur. Uiteindelijk werden de meeste partijen het eens en ontstond een nationale koepelorganisatie die zich Nationaal Platform Zwembaden – Nationale Raad Zwemdiploma’s noemde (NPZ-NRZ). Deze organisatie geeft een diploma uit dat in het overgrote deel van de Nederlandse zwembaden wordt uitgereikt. Slechts een beperkt aantal opleidende instituten geeft nog andere diploma’s voor het basisniveau uit.
Het huidige nationaal erkende Zwem-ABC is het product van deze NPZ-NRZ. Dit diploma bestaat uit drie losse onderdelen (A+B+C) welke apart worden geëxamineerd. Alle kenmerken van de historische diploma’s zijn hierin opgenomen. Het eindniveau van het Zwem-ABC sluit aan op huidige omstandigheden in de praktijk. Een kind dat zwemt op dit niveau wordt geacht zich voldoende te kunnen redden in ruw water.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga terug naar Zwemlesverbod in zwembaden Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar de pagina lesmethode van e-zwemles Start e-zwemles

update: 11-09-2017