Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

Waarom e-zwemles

Gedurende mijn lange loopbaan aan de badrand van het zwembad stelden ontelbare bezorgde ouders vragen. Hoe gaat het met mijn kind? Hoe lang gaat het nog duren? Wanneer kan mijn kind afzwemmen? Wanneer kan mijn kind naar het diepe? En nog vele, vele andere vragen. Ga terug (...)

Natuurlijk beantwoorde ik die vragen zo goed mogelijk. Maar het was niet simpel om de vraagstellers te verwijzen naar begrijpbare documentatie op schrift. Alle beschikbare boeken en publicaties lijken te zijn geschreven voor de professionals van de zwemscholen en zijn voor een leek niet eenvoudig te bevatten. Op het internet is ook niet veel over dit onderwerp beschikbaar zoals ik zelf ontdekte tijdens een intensieve zoektocht. Dus dreef de vraag boven hoe ik die ouders en hun kinderen dan goed kon helpen.
Zwemles geven is niet moeilijk. Natuurlijk kan zwemonderwijs worden gevat in diepgaande leerstromen met een onderbouwde en uitgewerkte didactiek en methodiek. Ook in het reguliere onderwijs wordt op deze wijze gedoceerd. Het kan allemaal erg moeilijk worden gemaakt. Maar daar staat tegenover dat opvoeden door de meeste ouders wordt gedaan zonder speciale opleiding. En zwemmen is in de basis eenzelfde vaardigheid als kruipen, lopen en fietsen. Meestal uit zichzelf en soms met een beetje hulp zal ieder kind deze dingen doen zodra de juiste leeftijd is bereikt. En dus ook zwemmen.
Ieder zoogdier kan zwemmen. Welk dier ook te water raakt, het zal van nature gaan zwemmen om te overleven. In vele natuurdocumentaires is te zien dat zoogdiersoorten met een droge habitat vanzelf gaan zwemmen als ze plotseling in het water belanden. Ook de mens beschikt over deze aangeboren vaardigheid. Als een baby te water raakt zal het vanzelf gaan zwemmen met een soort hondjes zwemslag. Dus waarom moet het kind naar zwemles als deze vaardigheid is aangeboren? Met een klein beetje hulp zal deze aangeboren vaardigheid op niveau blijven. En dat kunnen de ouders best zelf doen.
En toch komen die ouders steeds weer met vragen bij de professional aan de badrand van de zwemschool en daarin ligt mijn basis voor het schrijven van hett boek. Op een heldere wijze beschrijf ik in simpele bewoordingen zonder vakjargon hoe u uw kind zelf kunt leren zwemmen. Veel lees- en lesplezier.

e-zwemles is in 2010 ontwikkeld door Ted Verbeek. Veel kinderen leerden zwemmen met behulp van deze methode. De ouders bevonden zich vaak, al dan niet tijdelijk, in het buitenland. Hun motivatie om e-zwemles te volgen en toe te passen was simpel. Het zwemlesniveau van Nederland is ongeëvenaard in kwaliteit en degelijkheid. Die ouders wilden hun kind graag volgens de Nederlandse maatstaven leren zwemmen.

Het begrip e-learning was natuurlijk al langer bekend. Maar zou het ook mogelijk zijn om een kind te leren zwemmen op afstand met behulp van de beschikbare digitale media? Natuurlijk is dan wel een hulpinstructeur op locatie noodzakelijk. Omwille van de veiligheid maar ook voor de benodigde overdracht van de lesstof. De auteur gaat er van uit dat in iedere ouder een goede zweminstructeur aanwezig is. Mits de overdracht van kennis maar geschiedt in non-verbale vorm. Het eigen voorbeeld van die ouder dient uitgangspunt te zijn. Het kind zal proberen dit voorbeeld te volgen mits het voldoende wordt gemotiveerd. Zie hier de basis voor e-zwemles.

e-learning heeft wel beperkingen. Alle vormen van digitaal onderwijs ontberen de koppeling met de echte praktijk. Het is ondoenlijk om vakbekwaam docent te worden zonder theoretische basis. Bij een beroepsopleiding zoals Zweminstructeur of Zwembadmachinist is de echte praktijkervaring essentieel om het vak goed te kunnen beoefenen. Zo ook bij e-zwemles. De ouder van het leskind, c.q. verzorger/begeleider, dient minimaal zwemvaardig te zijn op het niveau Zwem-ABC-deel-C. Alleen een beroepsdocent is voldoende vakbekwaam om een jong kind verbaal te begeleiden. De ouder/verzorger dient zich te beperken tot het geven van een goed voorbeeld, lees non-verbaal lesgeven.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar Voor wie is e-zwemles bedoeld Start e-zwemles

update: 11-09-2017