Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

Lespakketten e-zwemles

e-zwemles is gratis! Alle beschikbare informatie op deze website stel ik gratis ter beschikking voor een ieder die daaraan behoefte heeft. Ga terug (...)

Wel ga ik ervan uit dat u mijn rechten en ©copyright respecteert. Deze bijzondere lesmethode is zeer professioneel ontwikkeld en gefundeerd op wetenschappelijk bewezen methodieken en leerprocessen.
De beschikbaar gestelde informatie op deze site is geschikt om volledig zelfstandig, dus zonder inmenging van een professional, ieder kind te leren zwemmen. De basisvoorwaarden zijn dat de lesgever zelf over de benodigde praktijkbekwaamheid beschikt. Het kunnen voordoen van de gewenste oefening staat centraal. In de praktijk dient de lesgever dus te beschikken over een zwemvaardigheid die gelijk is aan de eisen van het diploma C van het Zwem-ABC. De basiselementen hierbij zijn het voldoende beheersen van de vier elementaire zwemslagen en de speciale vaardigheden. Elders op deze website kunt u die vaardigheden terugvinden.

Lespakketten

Met de informatie op deze website en het leverbare e-boek in PDF kunt u direct aan de slag. Maar u kunt desgewenst ondersteuning krijgen in meerdere varianten. Per telefoon is op afspraak kortdurende ondersteuning beschikbaar op locatie. Via de PC is veel meer mogelijk. U kunt uw ervaren knelpunten optekenen en mailen naar de auteur die ze vervolgens met raad en daad zal toelichten. Naast tekst is het mogelijk om korte filmfragmenten toe te voegen. Hiertoe kunt u met een digitale camera of uw telefoon een opname van enkele seconden maken van uw kind waarin het specifieke knelpunt is te zien. Met deze werkwijze kan de auteur u adviseren alsof hij zelf aanwezig was bij de les. Zo wordt een e-zwemles een volwaardige zwemles. Hiertoe zijn enkele lespakketten ontwikkeld die hierna worden beschreven.

E-boek in PDF: e-zwemles "Hoe leer ik mijn kind zwemmen"
Op de website van e-zwemles is voldoende informatie te vinden om een goede start te kunnen maken. De online-informatie heeft als nadeel dat de lesvoorbereiding vooraf achter de PC moet gebeuren. En een mobiele telefoon of laptop neem je beter niet mee naar een zwembad omdat ze niet echt vochtbestendig zijn. Natuurlijk kunt u de tekst per pagina uitprinten maar dat is in strijd met het auteursrecht en ook niet echt handig. Daarom is het e-boek geschreven. U kunt het bij ZwemConsult bestellen in het elektronische PDF-formaat.
E-boek in PDF-formaat: € 25, = op basis van vrijwillige bijdrage waarmee deze website wordt bekostigd.
Het elektronische boek is aan regels gebonden zoals beschreven in het copyright. Ieder document is te vermenigvuldigen. Beveiligingen zijn door ervaren PC-gebruikers relatief simpel te hacken. De auteur is van mening dat het verspreiden van zijn boek als elektronisch document geen belemmering mag vormen en gaat er vanuit dat bijna iedereen zich aan de regels zal houden. U ontvangt het e-boek voor eigen gebruik waarbij uitprinten is toegestaan. Verspreiden van het e-boek in elektronische vorm danwel geprinte vorm mag nadrukkelijk niet en is voorbehouden aan de auteur.

Het e-boek plus tien keer online ondersteuning
Zwemles geven is niet moeilijk. Met de informatie van het e-boek komt u een heel eind. Maar u kunt tegen vragen aanlopen waarvoor een deskundige ondersteuning wenselijk is. Juist voor dit doel is deze website ontwikkeld. Langs deze weg kunt u direct ondersteuning krijgen van de auteur. Het basispakket omvat het toezenden van het boek plus tien ondersteunende contacten per mail of telefoon.
Dit basispakket kost inclusief e-boek: € 125, =

Het volledige pakket
Voor de gehele opleiding met de e-zwemlesmethode voor het diploma A zijn gemiddeld 40 zwemlessen nodig. Dit kan via een intensief traject maar wordt meestal over een ruime periode van meerdere maanden gespreid. Afhankelijk van de omstandigheden en persoonlijke wensen kan het traject zelfs enkele zwemseizoenen omvatten waarbij u kunt denken aan het zwemmen in een buitenbad. Soms is ook een pauze in de opleiding gewenst omdat uw kind nog te jong blijkt te zijn om bepaalde onderdelen onder de knie te krijgen. Voor dit doel is het volledige pakket ontwikkeld. Dit pakket omvat het e-boek plus één digitale ondersteuning per zwemles tot het diploma A is behaald.
Volledig pakket inclusief e-boek: € 375, =

Groepsinstructie
Wilt u mondelinge instructie op locatie ontvangen? Dat kan! Op afspraak zal de auteur en initiator achter e-zwemles u bezoeken (in Nederland) en gedurende twee aaneengesloten uren het gehele lespakket toelichten en alle vragen beantwoorden. Dit kan individueel maar ook in groepsverband. Wellicht een leuk item voor een gezellig avondje met uw vriendinnen? De kosten bedragen voor een groep van maximaal 20 ouders per bijeenkomst: € 350, = voor Noord-Nederland en € 450, = voor Zuid-Nederland.

Diploma zwemmen
Het diploma zwemmen zal als uitgangspunt in het zwembad of zwemschool bij u in de buurt plaatsvinden. Vrijwel alle zwembaden bieden zwemlessen aan en organiseren ook het afzwemmen. Zodra uw kind in samenspraak met de auteur aan de exameneisen voldoet kunt u bij uw zwembad een afzwemverzoek indienen waarbij de auteur desgewenst kan bemiddelen. Het zwembadmanagement zal gewoonlijk bedingen dat uw kind één tot enkele malen zal komen proefzwemmen. Bij voldoende resultaat zal een uitnodiging volgen voor het examen. Hiertoe worden door het zwembad kosten in rekening gebracht die per locatie verschillen. Informeer bij uw bad naar de mogelijkheden.
Het afzwemmen kan ook door de auteur worden georganiseerd. Op een vooraf vastgestelde datum en tegen nader vast te stellen kosten kan uw kind examen doen op een locatie van de auteur.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga terug naar zwemtechniek Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar Veiligheid bij waterrecreatie en e-zwemles Start e-zwemles

update: 11-09-2017