Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

Veiligheid bij waterrecreatie en e-zwemles

Gebruik een goedgekeurd reddingsvest zolang het kind nog niet goed genoeg kan zwemmen! Ook een bewusteloze drenkeling kan hiermee overleven. Ga terug (...)

Een veelgehoorde uitspraak aan de badrand; mijn kind moet zo snel mogelijk op zwemles want wij wonen aan het water en dat is zeer gevaarlijk! Het beheersen van de zwemkunst en het bezit van een zwemdiploma borgen nooit de veiligheid! Indien uw kind bijvoorbeeld met het hoofd op een hard voorwerp valt en bewusteloos raakt bij het te water raken dan gebeurt het toch. Ik wil de lezer hiermee geen angst aanpraten maar benadrukken dat het kunnen zwemmen geen hoofddoel is omwille van de veiligheid. Dus ontkracht ik de argumentatie dat het leren zwemmen op zeer jonge leeftijd noodzakelijk is. De e-zwemlesmethode is vooral ontwikkeld voor de ouders die hun kind zelf willen leren zwemmen. Ouders die niet opgeleid zijn tot docent maar de opgedane ervaring uit het opvoedingsproces van hun kind willen benutten. Om hiermee een goede start te maken dient u zich aan een aantal punten te houden die hierna volgen.
Gebruik een goedgekeurd reddingsvest zolang het kind nog niet of niet goed genoeg kan zwemmen! Deze vesten zijn zo ontworpen dat het lichaam bij het te water raken op de rug draait. Het achterhoofd rust daarbij op de kraag zodat de luchtwegen vrij blijven. Ook een bewusteloze drenkeling kan hiermee overleven. Maar je kunt een kind toch niet de gehele dag met een reddingsvest laten rondlopen? Het is toch ook erg belemmerend voor het kind tijdens het spelen? Ze worden er vast mee uitgelachen want niemand doet zijn kind een vest aan bij ons in de straat. Vele bezorgde ouders reageren in de trend van deze context bij het vernemen van dit advies.
De auteur van e-zwemles woonde tot zijn 21e jaar op een woonschip. Ook de watersport op binnenwateren en de zee is altijd onderdeel van mijn leven. Vanaf het moment dat ik ging kruipen moest ik mijn reddingsvest aan. Op vierjarige leeftijd speelde ik zonder direct toezicht langs de waterkant of zat alleen in mijn roeiboot. Moeder keek iedere tien minuten of alles goed verliep en dan dreef ik regelmatig ergens rond. Honderden keren viel ik tijdens mijn jeugd in het water, mijn record is drie keer op één dag. Van het reddingsvest ondervond ik nooit enige hinder, het was zelfs prettig beschermend bij het voorover vallen tijdens het spelen. Als gevolg hiervan ontwikkelde ik geen enkele angst voor het water. Op vijfjarige leeftijd stond ik eens tot mijn borst in het water en was druk bezig een steiger in elkaar te timmeren toen moeder vroeg wat de bedoeling was. Ik had namelijk net mijn nieuwe kaplaarzen aan en daarmee mocht ik in het water lopen!
Gedurende mijn jeugdige dienstjaren als strandwachter was het dragen van een reddingsvest verplicht tijdens het varen met de reddingsboot. En ook nu doen mijn kinderen en ik altijd een vest aan tijdens het varen op zee. Het geeft een veilig gevoel! Het wel of niet dragen van een reddingsvest is een keuze. In de watersport is het normaal dat kinderen een vest dragen en daar controleren alle volwassenen op die in de jachthaven aanwezig zijn. Al geruime tijd is in de wetgeving vastgelegd dat aan boord van een schip een zwemvest aanwezig moet zijn voor iedere opvarende. Misschien is het een kwestie van wennen bij u in de straat. Maar let op, als één schaap over de dam is volgen er meer!
In ons waterrijke landje is de keuze voor een reddingsvest ook erg voor de hand liggend. Naast het bestaande open water verschijnen in toenemende mate zogeheten waterwoningen. De achtertuinen van deze woningen grenzen aan een sloot of vaarwater, soms ook staan de woningen op kunstmatig aangelegde eilanden. En laat u geen zand in de ogen strooien! Een aantal vinexwijken zijn voorzien van waterpartijen waarin een glooiende oever is aangelegd. Onder het wateroppervlak is langs de kant een ondiep deel gemaakt zodat uw kind niet direct in dieper water kan vallen. Helaas is de lengte van een kinderarmpje erg kort en het water al snel te diep. Bij het te water raken proberen kinderen het hoofd boven te houden door de handen op de bodem te zetten wat vervolgens niet lukt. Het is ondoenlijk uw kind continue in het oog te houden en in de beschreven situatie is het buiten spelen zonder reddingsvest vragen om ongelukken. Gebruik degelijke hulpmiddelen! Ook een zwembad is niet zonder gevaar. Openbare zwembaden met een waterdiepte tot 140 centimeter hoeven niet te worden bewaakt. Ze zijn vaak aanwezig bij campings en hotelaccommodaties. En als bewaking aanwezig is dient u zich te realiseren dat de beroepskrachten hun best doen maar geen wonderen kunnen verrichten. Neem dus uw verantwoording en maak juiste keuzes tijdens de recreatieve momenten en bij het geven van zwemlessen aan uw kind. Leren zwemmen zonder hulpmiddelen vergt dus de nodige aandacht en bekwaamheid van de leraar.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga terug naar Wat kost e-zwemles Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar Kies het juiste zwemwater voor e-zwemles Start e-zwemles

update: 11-09-2017