Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

e-zwemles 29

Leerdoelen les 29:
Correcte beenslag zwemmen met de flexibeam of lesgordel
Een baan schoolslag en een baan rugslag zwemmen in het wedstrijdbad zonder drijfmiddel
Ga terug (...)

Uw kind beheerst de volgende leerdoelen:
De basisvaardigheden voor het diploma Zwem-ABC worden beheerst.
Correct 3 tellen uitdrijven bij het zwemmen van schoolslag en rugslag.
25 meter zwemmen zonder drijfmiddel in het wedstrijdbad.
Tien minuten zwemmen met drijfmiddel in diep water
3 meter onderwater zwemmen in het wedstrijdbad
Drijven op de rug zonder drijfmiddel in het wedstrijdbad
10 maal 10 meter zwemmen zonder drijfmiddel
2 maal 25 meter zwemmen in het wedstrijdbad

Uw kind is nu drie keer in het wedstrijdbassin geweest en dat was heel erg spannend. Het instructiebassin is nu nog voor baby’s, dus ik wil voortaan alleen in het diepe zwemmen! Dat doen we dus niet! Het mogen zwemmen in het wedstrijdbad vormt nu de beloning en niet langer het doel.

Uw negenentwintigste les in de praktijk:
We starten vandaag met de flexibeam of lesplank als eerste leerdoel. Heen zwemmen we het instructiebad over met de rugslag waarbij de flexibeam in de nek of plank achter het hoofd wordt geplaatst. Terug zwemmen we de schoolslagbenen waarbij de flexibeam of plank met gestrekte armen voor het lichaam wordt gehouden. Onderschat deze laatste oefening niet! In de voorgaande lessen lag het accent op het zwemmen van een afstand. Op de rug drijven en zwemmen kost nauwelijks moeite maar bij de schoolslag sluipt nu het gemak van de armstuwing in de leermethode. Uw kind zal gaan vertrouwen op het doorhalen en de kracht van de armslag. Om deze gewenning te doorbreken gaan we nu steeds weer teruggrijpen naar het oefenen van de beenstuwing. U kunt verwachten dat uw kind bij het zwemmen van de schoolslag met een flexibeam of plank in de handen ineens niet meer vooruit komt. Daarom starten we ook met de rugslag. Heen op de rug, terug op de buik. En dat laatste is zwaar! Niet toegeven maar doordrukken. SLUIT die benen (…). DRIJF uit (…). U mag best af en toe uw hand over de buik houden bij het zwemmen van de schoolbeenslag maar stoppen is niet langer toegestaan. Dus 100 meter beenslag zwemmen zonder stoppen is het doel, heen op de rug om uit te rusten, terug op de buik om de beenstuwing te trainen. Vergeet niet vooraf duidelijk aan te geven wat het doel is! We gaan nu eerst 100 meter zwemmen (of dit aantal baantjes zwemmen) en dan pas naar het diepe.

En dan volgt natuurlijk de beloning en ook het tweede leerdoel. In het wedstrijdbassin starten we met springen van de rand of het startblok en aansluitend een baantje schoolslag zwemmen. Aan de overkant gekomen klimt uw kind zelfstandig tegen de rand op (niet via het trapje) en springt nogmaals, aansluitend gevolgd door een baantje rugslag.

Let op: indien u uw kind opdracht geeft om van het startblok te springen (in het wedstrijdbassin) en zover mogelijk te zwemmen ontbreekt een duidelijk einddoel. Dit is de oneindige opdracht waar ik in het begin van de zwemlessenreeks al voor waarschuwde.

We gaan nu starten in het wedstrijdbassin met de andere onderdelen. Daarbij starten we nooit van het startblok of de korte bassinwand maar altijd op de juiste afstand vanaf de lange wand. Laat uw kind nu plaatsnemen op de lange bassinwand. De opdracht is als volgt: spring in het water en borstcrawl naar het trapje. De diploma-eis is 5 meter. Kies dus een positie op ongeveer 7 meter van het bassintrapje in de hoek. Laat uw kind in het diepe springen en aansluitend borstcrawlen naar het trapje. Vervolgens doen we dezelfde oefening met de rugcrawl. Beide oefeningen herhalen we 5 maal, dus 5 keer borstcrawl en 5 keer rugcrawl. Direct hier achteraan gaan we 3 keer onder water zwemmen. Dus, springen van de badrand of het startblok en aansluitend op minimaal 1 meter diepte 3 meter onder water zwemmen. Neem zelf plaats op 3 meter afstand van het startblok of badrand, ga met een hand aan de badrand hangen, en houd uw been als een soort hoepel uitgestrekt horizontaal. Nodig uw kind uit onder uw uitgestrekte been door te zwemmen.
Dit is voldoende voor vandaag. Natuurlijk wil uw kind nog langer in het wedstrijdbassin spelen want het is spannend en leuk. Geef nooit toe aan deze wens! Eerst een diploma halen en dan pas in het diepe! Ziehier de drijvende factor achter dit lessysteem. Eerst presteren en dan belonen. We ronden de les af met het speels aanbieden van alle examennormen in het ondiepe instructiebad.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga naar les 28 Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar les 30 Controleer het resultaat van les 29

update: 11-09-2017