Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

e-zwemles 27

Leerdoelen les 27:
Tien minuten zwemmen met drijfmiddel in diep water
3 meter onderwater zwemmen in het wedstrijdbad
Drijven op de rug zonder drijfmiddel in het wedstrijdbad
Ga terug (...)

Uw kind beheerst de volgende leerdoelen:
De basisvaardigheden voor het diploma Zwem-ABC worden beheerst.
Correct 3 tellen uitdrijven bij het zwemmen van schoolslag en rugslag.
25 meter zwemmen zonder drijfmiddel in het wedstrijdbad.

Uw zevenentwintigste les in de praktijk:
Na het opwarmen starten we als eerste leerdoel weer met het continue zwemmen van de schoolslag en rugslag met lesgordel gedurende 10 minuten. Lees eerst het stukje over de rugslag in les 12 nog eens door. Het rugzwemmen is al aangeleerd in een rustig tempo en zal min of meer automatisch juist worden uitgevoerd door uw kind. Met ondersteuning van de lesgordel zal het zelfs heel erg gemakkelijk worden om drie tellen uit te drijven. Deze vaardigheid gaan we nu benut voor het oefenen van de schoolslag. Laat uw kind heen zwemmen met de schoolslag en terug met de rugslag. Het rustige tempo van de rugslag zal, na enige gewenning, vanzelf worden overgenomen bij het zwemmen van de schoolslag. Ter ondersteuning benadrukt u het uitdrijfmoment bij het rugzwemmen en het strekmoment van de armen bij het zwemmen van de schoolslag.

Het tweede leerdoel voor vandaag is het uitbouwen van de gewenning aan, en het vertrouwd raken met, het wedstrijdbassin. Vraag eerst toestemming zoals uitgelegd. Zonodig laat u uw kind even voorzwemmen zonder lesgordel in het instructiebad. Ga nu naar de hoek van het wedstrijdbassin. Spring eerst zelf in het water en ga ongeveer drie meter van de kant watertrappen. Nodig uw kind uit in het water te springen en zover mogelijk onder water te zwemmen in uw richting. Herhaal dit een aantal keren. Tussen uw benen doorzwemmen mag maar is (nog) niet noodzakelijk. U helpt uw kind door uw hand met een gestrekte arm diep onder water uit te steken. Nodig uw kind uit naar uw hand te zwemmen en handje te schudden voor het boven komen. Deze oefening heeft een meervoudig doel. Allereerst moeten de ogen open blijven om uw hand te kunnen zien. Het wedstrijdbad ziet er onder water heel anders uit dan het instructiebad want het is veel dieper. Ook kun je de andere zijden niet zien. Uw kind zal dit spelletje in het begin wat eng vinden. Maar na enige gewenning zal deze angst worden overwonnen en dat is ons doel.

Het derde leerdoel is het durven drijven op de rug in het wedstrijdbassin. Nu denkt u misschien, maar dat is toch aal vaak geoefend in het instructiebad? Jawel, dat klopt. Maar als u deze oefening zelf doet ervaart u de andere omstandigheden. Het plafond ziet er waarschijnlijk anders uit. Of de bomen rond het buitenbad staan op een andere plaats. Het drijven is dus niet het doel van de oefening maar wel het oriënteren in het wedstrijdbassin. Ook moet uw kind even wennen aan het idee van het drijven in diep water. We doen de oefening als volgt: laat uw kind in het water springen en aansluitend vijf tellen op de rug drijven met de armen en benen gespreid. Vervolgens omdraaien met de schroefbeweging naar de buik en terug zwemen met schoolslag naar de rand. De tweede keer bestaat uit springen, vijf tellen rugdrijven en met de hurkbeweging draaien naar de buik. Oefen beide vormen enkele keren afwisselend. Ter afsluiting laat u uw kind op ongeveer 10 meter van de bassintrap in het hoekje in het wedstrijdbassin springen en op de rug naar het trapje zwemmen. Als afsluiting van deze les herhaalt u alle andere onderdelen van het diploma-A kortstondig en zonder drijfmiddel in het instructiebad. Vergeet u niet af te melden bij de toezichthouder zodra u het wedstrijdbad verlaat en terugkeert naar het instructiebad.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga naar les 26 Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar les 28 Controleer het resultaat van les 27

update: 11-09-2017