Logo

ZwemConsult

e-zwemles Online Zwemschool

e-zwemles 23

Leerdoelen les 23:
Een lagere afstand schoolslag zwemmen met een lesgordel.
Een aantal keren achtereen 5 meter borstcrawl zwemmen in diep water zonder drijfmiddel.
Ga terug (...)

Uw kind beheerst de volgende leerdoelen:
Het basisdoel bereikt. Uw kind kan zichzelf redden bij het tewater raken.
Een aantal keren achtereen 10 meter schoolslag correcte zwemmen met drijfmiddel.
Tien tellen borstcrawlen zonder rustmoment en zonder drijfmiddelen.
Twintig minuten schoolslag en rugslag zwemmen in diep water met armvleugeltjes.
In diep water springen zonder drijfmiddel en 5 meter zwemmen naar de kant.

En nu gaan we een keuze maken. Het zwemmen in ondiep water willen we eigenlijk niet meer want het is lang genoeg geoefend. Maar het zwemmen in diep water zonder drijfmiddel gedurende langere tijd is absoluut onverantwoord. Uw kind kan met armvleugeltjes het 140 centimeter diepe bassin overzwemmen zonder onderbreking. Die armvleugeltjes geven echter behoorlijk wat drijfvermogen. En nu is het moment daar om het drijfvermogen te verminderen of geheel weg te nemen. Het zwemmen van een grotere afstand zonder drijfmiddel is nog iets te veel gevraagd. Om boven te blijven zal uw kind zonder drijfmiddel extra snel gaan zwemmen en dit zou ten koste gaan van de techniek. En dat is niet de bedoeling, uitdrijven en rustig bewegen is ons hoofddoel. De flexibeam levert veel minder drijfvermogen dan de armvleugeltjes en zou dus nu prima kunnen worden gebruikt. Maar, in diep water is dit hulpmiddel niet veilig genoeg. Een professional is goed getraind in het lesgeven onder deze lastige omstandigheden. Maar u doet slechts uw best. Omwille van de veiligheid dient u nu zelf een keuze te maken. Ofwel gaat u met uw kind gedurende een benodigd aantal lessen terug naar het ondiepe gedeelte en gebruikt de flexibeam. Indien dit hulpmiddel onverwachts wegschiet kan uw kind daar gaan staan. Zodra het zwemmen zonder onderbreking soepel en vloeiend verloopt in het ondiepe volgt dezelfde oefening zonder de flexibeam. Pas als het zwemmen zonder hulpmiddel gedurende een langere afstand in een rustig tempo goed lukt, is de overstap naar 140 centimeter diep water veilig en mogelijk. Maar deze keuze kan wel tien lessen vergen. De andere keuze is het aanschaffen van een lesgordel die u kunt gebruiken in het 140 centimeter diepe water. Bij de e-zwemlesmethode gaan veiligheid en opleidingsnelheid hand in hand. Daarom adviseer ik u nu een lesgordel aan te schaffen.
De lessen 23 en 24 zijn hierop gebaseerd. Indien u kiest voor de beschreven ondiepe methode kunt u, na het bereiken van het verlangde zwemniveau, verder gaan met les 25.
Voor de lessen 26 tot en met 35 is de aanschaf en het gebruik van de lesgordel dringend gewenst.

Uw drieëntwintigste les in de praktijk:

We starten de zwemles met ons eerste leerdoel voor vandaag. Doe uw kind de lesgordel om het middel met de sluiting op de buikzijde. De armvleugeltjes plaatst u om de polsen. Start nu met een aantal keren overzwemmen van het bad 140 centimeter diepe bad. Doe dit aansluitend ook enkele keren met de rugslag waarbij u de zwemvleugeltjes af doet. De eerste keer kan uw kind dat misschien wat eng vinden. Dit is simpel te verhelpen door de vleugeltjes te laten vasthouden zoals we dat al eerder deden tijdens les 6. Zodra u ziet dat uw kind gewend is aan het gevoel van de lesgordel en het ontbreken van de armvleugeltjes om de polsen stoppen we met deze oefening.
Laat nu uw kind met de lesgordel om van de rand in het 140 centimeter diepe water springen en zelfstandig naar het trapje zwemmen over een afstand van 5 meter. Wel met de schoolslag en niet met borstcrawl. En natuurlijk zonder de armvleugeltjes. Zodra dit enigszins lukt, voert u de afstand op. Na enige keren oefenen bereikt uw kind het punt dat springen en het bad overzwemmen gaat lukken. Dit lesgedeelte neemt minimaal 20 minuten in beslag.

Het tweede leerdoel is het opvoeren van de borstcrawlafstand. Zonder drijfmiddel lukt het uw kind al om 5 meter naar het trapje te borstcrawlen. Nu gaan we die afstand in stapjes vergroten. Door de lesgordel kan uw kind iets langer het hoofd boven water tillen om adem te halen. Laat uw kind op 5 meter afstand van het trapje in het bad springen en zelfstandig naar die trap borstcrawlen. Vergroot de afstand steeds met 1 meter tot u ziet dat tussentijds ademhalen noodzakelijk wordt. Geef uw kind de ruimte om het zelf te ontdekken. Grijp alleen in als het echt mis gaat. Hoogstwaarschijnlijk tilt uw kind het hoofd uit het water om adem te halen en kijkt voorwaarts in de zwemrichting. Dat is prima en toegestaan voor het deel A en B van het Zwem-ABC . Pas bij het deel C dient de ademhaling zijwaarts te gebeuren zoals bij de officiële wedstrijdslag. Wij volstaan met het letten op het doorzwemmen tijdens het borstcrawlen en het ademhalingsmoment. Fout is dus: hoofd uit het water en benen laten zakken om rustig adem te halen, goed is: het hoofd snel optillen en ademhalen terwijl de armen doorgaan met rondjes draaien. De continuebeweging van het rondjes draaien met de armen tijdens het borstcrawlen is een examenpunt voor het deel A van het Zwem-ABC. Deze oefening vergt behoorlijk wat inspanning. Uw kind heeft al 20 minuten schoolslag achter de rug dus waak voor overbelasting. 10 minuten is meer dan genoeg, daarna lekker laten spelen.

Ga terug naar de homepage van e-zwemles Ga naar les 22 Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar les 24 Controleer het resultaat van les 23

update: 11-09-2017